คุณสมบัติที่โดดเด่นของสารประกอบฟอสฟอรัสไม่อิ่มตัว

เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมที่ทำให้สามารถเชื่อมโยงโปรตีนและแอนติบอดี้กับโมเลกุลที่ซับซ้อนเช่นสีย้อมเรืองแสงหรือยาเสพติดได้ง่ายขึ้นและมีเสถียรภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม ค้นพบคุณสมบัติที่โดดเด่นของสารประกอบฟอสฟอรัสไม่อิ่มตัวและใช้ประโยชน์จากสารเหล่านั้นเชื่อมต่อการดัดแปลงที่ต้องการตัวอย่างเช่นตัวแทนการต่อสู้มะเร็งเฉพาะกับกรดอะมิโนซีสเตอีนในโปรตีนหรือแอนติบอดี

เนื่องจากซิสเตอีนเป็นกรดอะมิโนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหายากจำนวนของการปรับเปลี่ยนต่อโปรตีนจึงสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ phosphonamidates สามารถรวมอยู่ในสารประกอบทางเคมีที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวิธีการใหม่นี้ก็คือความผูกพันที่เกิดขึ้นนั้นจะคงที่ในระหว่างการไหลเวียนโลหิตเพื่อทดสอบการบังคับใช้ในการส่งมอบยาเป้าหมายนักวิจัยเปรียบเทียบเทคโนโลยีของพวกเขาโดยตรง