สร้างเซลล์ประสาทที่แตกต่างกัน

เซลล์ประสาทเป็นเซลล์ในสมองและระบบประสาทที่รับผิดชอบทุกสิ่งที่เราทำคิดหรือรู้สึก พวกเขาใช้แรงกระตุ้นไฟฟ้าและสัญญาณทางเคมีเพื่อส่งข้อมูลระหว่างส่วนต่าง ๆ ของสมองและระหว่างสมองและส่วนที่เหลือของระบบประสาทเพื่อบอกร่างกายว่าจะทำอย่างไร มนุษย์มีเซลล์ประสาทประมาณ 86 พันล้านเซลล์ในสมองที่สั่งให้เราทำสิ่งต่าง ๆมียีนเพียงไม่กี่พันตัวที่มีหน้าที่สร้างเซลล์ประสาท

เซลล์ทั้งหมดในระบบประสาทของมนุษย์มีข้อมูลทางพันธุกรรมที่เหมือนกันบทบาทของเซลล์ประสาทโดยเฉพาะการทำความเข้าใจกลไกของยีนว่าเป็นหรือไม่ได้เปิด กระบวนการที่เรียกว่าการแสดงออกของยีน สามารถช่วยอธิบายว่าเซลล์ประสาทจำนวนมากมีการพัฒนาในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ได้อย่างไร การศึกษาเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าการผสมผสานยีนที่ไม่เหมือนใครคุณสามารถสร้างเซลล์ประสาทที่แตกต่างกันได้ไปตามถนนสิ่งนี้จะช่วยให้เราอธิบายได้ลำดับที่ 1 สมองของเรามีความซับซ้อนนี้อย่างไรและลำดับที่ 2 เราจะเลียนแบบธรรมชาติและสร้างเซลล์ประสาทประเภทใดที่เราอาจสนใจทำตามกฎเหล่านี้